Cyklus večerů komorní hudby,
slova a výtvarného uměníCyklus se koná pod záštitou
náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka
a primátora města Brna Ing. Petra Vokřála.

Moravská galerie v Brně

říjen 2015 - květen 2016

Slovo úvodem


O úspěchu spolupráce Moravské galerie v Brně a Uměleckého sdružení ARS COLLEGIUM BRNO svědčí další ročník výjimečného festivalu s názvem VOX IMAGINIS. Tento cyklus hudebních podvečerů si získal velké obliby u širokého (nejen) brněnského publika. Věříme, že je to dílem i tím, že se odehrává v nádherných historických prostorách Moravské galerie v Brně. Místem konání ale propojení umění vizuálního a hudebního nekončí. Ze sbírek galerie je speciálně ke každému večeru vybráno individuálně jedno dílo, které má určitou spojitost s konkrétní produkcí a běžně nebývá k vidění. Na několik výjimečných hodin se tak spojí s hudbou a poskytne kompletní zážitek lahodící uchu i oku diváka. Ať již se tedy rozhodnete navštívit kterýkoliv z koncertů, nebo rovnou všechny, je zaručeno, že si odnesete neopakovatelný prožitek, který ve Vás bude ještě dlouho příjemně doznívat.Jan Press
ředitel Moravské galerie v Brně

Copyright ©2013-2016 Umělecké sdružení ARS COLLEGIUM BRNO-spolek pro komorní hudbu.
Aktualizace: květen 2016; WebmasterWebZdarma.cz

Aktuálně:25. května 2016

„Labyrint světa a ráj srdce“

Bach, Cage, Eben, Komenský

Graffovo kvarteto
Alfred Strejček-recitace


-----------

Umělecko- průmyslové muzeumUměleckoprůmyslové muzeum v Brně bylo založeno po vzoru vídeňského Muzea pro umění a průmysl 2. prosince 1873. V roce 1882 byla započata výstavba samostatné budovy podle plánů ředitele muzea Johana G. Schöna. Neorenesanční budova na brněnské okružní třídě, inspirovaná vídeňskými stavbami Gottfrieda Sempera, byla pojata velkoryse jako reprezentativní stánek pro uložení sbírek, výstavní účely i přednáškovou činnost.

V současné době jednou z budov Moravské galerie v Brně.
Podrobné informace:ZDE