Místodržitelský palác, Moravská galerie v Brně
Koncertní sál Leoše Janáčka
Sál Milosrdných bratří

6. ročník cyklu exkluzivních večerů komorní hudby,
literatury a výtvarného umění se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka.

Slovo úvodem


     Milí přátelé krásných umění,
s radostí vám představujeme program cyklu VOX IMAGINIS, který připravujeme ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně již šestým rokem. Jednotlivé večery jsou věnovány komorní hudbě, literatuře a výtvarnému umění a svou náplní nemají obdoby nejen v rámci nabídky města Brna, ale i v kulturním prostoru u nás obecně.
    Také v této sezóně jsme se snažili vybrat mimořádná díla komorní hudby a uvést je v zajímavých uměleckých souvislostech. GRAFFOVO KVARTETO v roli rezidenčního tělesa cyklu VOX IMAGINIS prožije na koncertech ve vaší společnosti svou již 22. koncertní sezónu. Také letos přinášíme díla napsaná pro náš cyklus, rezidenčním skladatelem bude významný rakouský komponista WERNER SCHULZE. Jsme rádi, že naše pozvání do jednotlivých programů přijaly mimořádné umělecké osobnosti a věřím, že se můžete těšit na, v dněšní době tolik potřebné, chvíle ztišení a nevšední umělecké zážitky.

Srdečně!

Štěpán Graffe
dramaturg cyklu VOX IMAGINIS


Copyright ©2013-2020 Umělecké sdružení ARS COLLEGIUM BRNO-spolek pro komorní hudbu.
Optimalizováno pro prohlížeč Microsoft Edge. Aktualizace: leden 2020; Webmaster
Reklama

Aktuálně:21. leden 2020, 19.00
Sál Milosrdných bratří

„Johann Sebastian...“

J. S. Bach

M. Durnová /recitace/
DUO LYRICO
M. a Š. Graffovi
Orchestr
ARS COLLEGIUM


Koncertní sály:Místodržitelský palácSál
Milosrdných bratříKoncertní sál
Leoše Janáčka